Kva vi kan tilby

Kva vi kan tilby

  • Moglegheit til å jobbe i spanande og utfordrande anleggsprosjekt
  • Moglegheit til å vere med å skape
  • Godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
  • Gode løns- og forsikringsordningar (AFP bedrift)
  • Bedriftshelseteneste
  • Moglegheit til å utvikle din fagkompetanse med relevante kurs

I tillegg har vi

  • Gode bedriftsavtalar på ein rekkje produkt og tenestar
  • Treningstilbod for alle tilsette
  • Turar for tilsette med familie
  • Fleire velferdstilbod