Styret

Styremedlemar i Aurstadkonsernet er:

Kjell Arne Aurstad

Styreformann

mob: 906 41 355
e-post: kjell.arne@aurstad.no

Jo Stian Tverberg

Styremedlem

mob: 993 60 244
e-post: jst@aurstad.no

Petter Espe

Styremedlem

mob. 951 95 159
e-post: petter@aurstad.no

Tormod Stigen

Styremedlem