Styret

Styremedlemar i Aurstadkonsernet er:

Kjell Arne Aurstad

Styreformann

mob: 90 64 13 55
e-post: kjell.arne@aurstad.no

Jo Stian Tverberg

Styremedlem

mob: 99 96 02 44
e-post: jst@aurstad.no

Petter Espe

Styremedlem

mob. 95 19 51 59
e-post: petter@aurstad.no

Tormod Stigen

Styremedlem