Prosjekt

Prosjekt Byggherre Type Verdi
Fv. 704 Tanem - Tulluan, driving av tunnel Trøndelag fylkeskommune Tunnel 86 mill
Fv.659 Remetunnelene - Teknisk oppgradering Møre og Romsdal fylkeskommune Veganlegg ca. 86 mill
E136 Breivika - Lerstad, Delstrekning: Forberedende entreprise Lerstad Statens vegvesen Veganlegg 16,9 mill
Rehabilitering av Dam Molværsvatn Sula kommune Dam 4,2 mill
Utdypning Gjøsundet fiskerihavn Giske kommune Industrianlegg 80 mill
Strossing nisjer 2021, Parsell: Rv.5 Naustdalstunnelen, Rv.5 Fjærlandstunnelen og Rv.13 Storehaugtunnelen Statens vegvesen, drift og vedlikehold Tunnel 35 mill
VØR Miljøpark Melsgjerdet Volda/ Ørsta Reinhaldsverk Kommunalteknisk 90 mill
Statkraft - Bjerka vannvei Statkraft Tunnel 56,9 mill
Statnett - Salten Adkomstvei og stasjonsvei Statnett Veganlegg 100 mill
Opprusting sæbønesvegen Ørsta kommune Veganlegg 3,6 mill
Mowi - Tomtearbeid Haukå Mowi Industrianlegg 5,9 mill
Volda Camps Arena Volda Campus Arena Industrianlegg 19,5 mill
Løvland Byggefelt Hornindal kommune Kommunalteknisk 20,6 mill
Dam Holevatn Stryn kommune Dam ca 30 mill
Knusing Steinsvik Olivine Steinsvik Olvine AS Knusedrift 2,5 mill
Knusing Repparfjord Wegeland AS Knusedrift 14 mill
Knusing DC Halsvik DC Halsvik Knusedrift 33 mill
Knusing Nordfjord skifer Knusedrift 0,2 mill
Rehabilitering Einnunakraftverk Eidsiva Vannkraft Kraftverk 30 mill
Mowi Ytre Standal Mowi Industrianlegg 8 mill
Bremanger Quarry Bremnger Quarry Knusedrift 20 mill
E39 Rotsethorntunnelen Statens Vegvesen Tunnel 32 mill
Dam Strandevatn E-CO Energi AS Dam ca. 80 mill
Skredsikring Vallabøen Ørsta Kommune Rasvoller 22 mill
Svendsengarden Ørsta Kommune Veganlegg 6 mill
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen Veganlegg 20,9 mill
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune Veganlegg 10,8 mill
Botnavegen Volda Kommune Veganlegg 14,7 mill
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal kommune Veganlegg ca 16,3 mill
Elveforebygging Barstadvik Elveeigarlag Referanser 1,4 mill
Sunnfjord Næringspark Førde Kommune Veganlegg ca. 36 mill
Øvre Mo Ørsta Kommune Veganlegg 2,9 mill
Melsgjerdet næringsområde Ørsta kommune Veganlegg 26,8 mill
Statnett Ørskog - Fardal rehabilitering Statnett Kraftverk 28,3 mill
E39 Ekset gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Veganlegg 22,5 mill
Fv 615 Reddasvora - Hyen Statens Vegvesen Veganlegg 6,3 mill mill
Dammer Breisete Sogndal kommune Dam ca. 10 mill
Statnett Sogndal - opprydding Statnett Kraftverk 21,5 mill
Hogaåsen bustadfelt Eid kommune Kommunalteknisk 50 mill
rv. 5 Loftesnesbrui Statens Vegvesen Tunnel 319 mill
E6 Vinstra - Sjoa Statens Vegvesen Tunnel ca. 1600 mill
Dam Refsdal Statskraft Dam ca. 35 mill
Garneskrysset Statens Vegvesen Veganlegg 20 mill
Bremangersambandet - Kolset Bortnen Statens Vegvesen Veganlegg 75 mill
Veg Fardal - Mannsverk Statnett Veganlegg 109 mill
Veg Otterdal Statens Vegvesen Veganlegg 20 mill
E39 Løvikneset- Årset Statens Vegvesen Veganlegg 100 mill
E39 Geitvika - Kalvatn Statens Vegvesen 70 mill
Rv15 Lid- Rysst, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Veganlegg 6 mill
Rv64 Kårvåg, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen 8,7 mill
E39 Kvivsvegen Statens Vegvesen Veganlegg 34 mill
E16 Borlaug - Smedalsosen Statens Vegvesen Tunnel 109 mill
Dalsfjordsambandet Statens Vegvesen Tunnel 64 mill
Fv60 Røyr - Hellesylt Statens Vegvesen Tunnel 38 mill
E 39 Kvivstunnelen Statens Vegvesen Veganlegg 65 mill
Frydbergtunnelen / Kalvatntunnelen/ Damfosstunelen Statens Vegvesen Tunnel 70 mill
Ålesund lufthamn, Vigra Avinor Flyplassar 132 mill
Kristiansund Lufthavn Avinor Flyplassar 55 mill
Sandane Lufthamn Avinor Flyplassar 75 mill
Veg og Trafotomt Statnett Kraftverk 162 mill
Dambygging Trollvatnet SFE/BKK Dam ca 20 mill
Engeset Kraftverk Engeset kraft AS Kraftverk 17 mill
Øvre Mo II Ørsta Kommune Kommunalteknisk 12,5 mill
Øvre Mo I Ørsta Kommune Kommunalteknisk 10 mill