Produkter

Grevsneset

For å kome til anlegget vårt på Grevsneset, tar du av mot Grevsneset midt i Rotsethorntunnelen,køyrer gjennom rundkøyringa og 200m innover langs fjorden. På Grevsneset produserer og leverer vi materiale av sprengt fjell og ur. Fjellet er Rotsethorn i Volda Kommune, og berget består hovedsakelig av gneis. Hjullastar har påmontert vekt godkjent for kjøp og salg.