Om Aurstad

Aurstad-konsernet er et norsk anleggs entreprenør konsern som byggjer infrastruktur som t.d. vegar og tunnelar, flyplassar, kraftanlegg og kommunaltekniske anlegg. Vårt marknadsområdet er primert i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men vi tek også prosjekt i andre delar av Norge.

Vår strategi er å vere hovudentreprenør på dei prosjekta vi arbeider med.

For å kunne gjennomføre og lever store og kompliserte utbyggingsprosjektet på ein effekt og trygg måte har vi stort fokus på kompetanse og utnytting moderne utstyr. Vi utnyttar det siste innan teknologi for å sikre god kvalitet på leverte prosjekt i tillegg til å sikre gjennomføring av våre prosjekt på skånsom måte for miljøet. Vi har stort fokus på KHMS gjennom heile vår verdikjede både fordi dette er viktig og avgjerande for våre tilsette samt at god KHMS bidrar positivt til god prosjektøkonomi.

Konsernet vart grunnlagt på ein innovasjon og dette er ein arbeids- og tenkemåte som har og skal prege den vidare utviklinga av Aurstad konsernet.

Vår organisasjon

Aurstad-konsernet er delt inn i to forretningsområdet.

Aurstad Tunnel AS

Selskapet Aurstad Tunnel gjennomfører våre anleggsprosjekt der prosjektledelse, teknisk prosjektering, planleggingsarbeid, operativ koordinering, KHMS og sjølvsagt operativt arbeid knytt til alle anleggsdisiplinar vert utført. I tillegg til ordinære anleggsprosjekt i dagen driv vi også tunnell med egen tunellrigg. Aurstad Tunnell har egen avdeling knytt til markands- og anbudsarbeid.

Aurstad Maskinutleige AS

Aurstad Maskinutleige er eit profesjonelt maskinutleige selskap med ei klar målsetning om å ha ein moderne maskinpark med det siste av teknologisk utstyr. Selskapet har et stort utvalg av gravemaskiner, lastebiler, dumpere, valser, hjullastere, veihøvel osv. Den største kunden er Aurstad Tunnel, men selskapet tilbyr også utstyr i det opne eksterne markedet.

SELSKAPSSTRUKTUR