Slik jobbar vi

"Det finst alltid ei løysing". Dette er ein filosofi som er basert på evna til å både vere løysningsorientert og gjere jobben rett fyste gong. Dette har vore mantraet til selskapet i fleire tiår, og er kanskje den viktigaste årsaka til posisjonen vi har i dag.

Vi arbeider med fleire store prosjekt i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Oppland.

Vår verksemd er hovudsakeleg retta mot større og offentlege anbod. Nøgde oppdragsgjevarar er vår beste referanse. Dette oppnår vi ved å utføre godt arbeid og levere til rett tid.

For å produsere kvalitet til kunden, er det viktig at vi har relevant kompetanse til å gjennomføre prosjekta. Alle våre prosjekt vert kvalitetssikra heile vegen frå start til slutt. Samstundes jobbar alle mot eit felles mål – nøgde kundar. Dette gjer at vi kan levere den kvaliteten våre oppdragsgivarar forventar – kvar gong.

Vi har ikkje som mål å vere på alle prosjekt. Det viktigaste for oss er å levere kvalitet til rett pris.