Nyutdanna

Aurstad har behov for motiverte og dyktige medarbeidarar som kan vere med på å gjennomføre og styrke prosjekt, alt frå anlegg- og prosjektleiing til geomatikk.

Selskapet har høg kompetanse innan våre fagfelt og er der for å støtte deg i prosessen. Vi tilrettelegg ressursar og prosedyrar for deg, samt gir deg mogelegheita for kursing.