Sponsing

I Aurstad har vi stort fokus på sponsing av idrettslag, kultur og fritidsaktivitetar i nærmiljøet. Vi meiner det er viktig å gi slik støtte for å vere med på å styrke nærmiljøet. Vi har både små og store sponsoravtalar innan idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak.

Om de ønskjer å søkje midlar hos Aurstad, må de gjerne ta kontakt. Fortel oss litt om kven de er, kven andre som sponsar dykk, kva avtale de kan tilby, og korleis vi kan få til eit godt samspel.

Behandlingstida på søknad hjå oss er 1 månad