Veganlegg

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
Svendsengarden Ørsta Kommune K.A.Aurstad AS 6 mill. 2018
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 20,9 mill. 2018
E6 Soknedal Statens Vegvesen AF Gruppen 312,3 mill. 2020
Fv 17 Lia Fjell - Olvikvatn Statens Vegvesen PNC Norge AS 74,5 mill. 2019
Store Lungegårdsvann Bybanen Utbygging NCC 18 mill. 2017
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune K.A. Aurstad AS 10,8 mill. 2018
Botnavegen Volda Kommune K.A. Aurstad AS 14,7 mill. 2018
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal, Sogndal 6856 Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca 16,3 mill. 2018
Håmyrane Bustadfelt Raudmyrvegen, 6100 Volda Din Bolig AS K.A. Aurstad AS ca 55 mill. 2018
Sunnfjord Næringspark Moskog, Førde 6800 Førde Kommune K.A. Aurstad AS ca. 36 mill. 2017
Øvre Mo Mosmarkavegen, Ørsta 6150 Ørsta Kommune K.A. Aurstad AS 2,9 mill. 2017
Melsgjerdet næringsområde Dalevegen, Ørsta 6150 Ørsta kommune K.A. Aurstad AS 26,8 mill. 2017
E39 Ekset gang- og sykkelveg Moskogvegen, Volda 6100 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 22,5 mill. 2017
Fv 615 Reddasvora - Hyen Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 6,3 mill mill. 2016
Garneskrysset Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 20 mill. 2014
Bremangersambandet - Kolset Bortnen Bremanger, Sogn og Fjordane Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 75 mill. 2013
Veg Fardal - Mannsverk Statnett Statnett 109 mill. 2015
Veg Otterdal Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 20 mill. 2013
E39 Løvikneset- Årset Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 100 mill. 2013
Rv15 Lid- Rysst, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 6 mill. 2010
E39 Kvivsvegen Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 34 mill. 2010
Fv47 Eiksundsambandet Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 15 mill. 2008
Fv698 Hopland - Hennebygda Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 21,8 mill. 2005
Rv 653 Eiksundsambandet Statens Vegvesen Mesta Entreprenør AS 25,5 mill. 2005
E 39 Kvivstunnelen Statens Vegvesen Skanska 65 mill. 2011