Veganlegg

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
Svendsengarden Ørsta Kommune Aurstad 6 mill. 2018
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen Aurstad 20,9 mill. 2018
Fv 17 Liafjell - Olvikvatn Statens Vegvesen PNC Norge AS 74,5 mill. 2019
Store Lungegårdsvann Bybanen Utbygging NCC 18 mill. 2017
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune Aurstad 10,8 mill. 2018
Botnavegen Volda Kommune Aurstad 14,7 mill. 2018
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal, Sogndal 6856 Sogndal kommune Aurstad ca 16,3 mill. 2018
Håmyrane Bustadfelt Raudmyrvegen, 6100 Volda Din Bolig AS Aurstad ca 55 mill. 2018
Sunnfjord Næringspark Moskog, Førde 6800 Førde Kommune Aurstad ca. 36 mill. 2017
Øvre Mo Mosmarkavegen, Ørsta 6150 Ørsta Kommune Aurstad 2,9 mill. 2017
Melsgjerdet næringsområde Dalevegen, Ørsta 6150 Ørsta kommune Aurstad 26,8 mill. 2017
E39 Ekset gang- og sykkelveg Moskogvegen, Volda 6100 Statens Vegvesen Aurstad 22,5 mill. 2017
Fv 615 Reddasvora - Hyen Statens Vegvesen Aurstad 6,3 mill mill. 2016
Garneskrysset Statens Vegvesen Aurstad 20 mill. 2014
Bremangersambandet - Kolset Bortnen Bremanger, Sogn og Fjordane Statens Vegvesen Aurstad 75 mill. 2013
Veg Fardal - Mannsverk Statnett Statnett 109 mill. 2015
Veg Otterdal Statens Vegvesen Aurstad 20 mill. 2013
E39 Løvikneset- Årset Statens Vegvesen Aurstad 100 mill. 2013
Rv15 Lid- Rysst, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Aurstad 6 mill. 2010
E39 Kvivsvegen Statens Vegvesen Aurstad 34 mill. 2010
E 39 Kvivstunnelen Statens Vegvesen Skanska 65 mill. 2011