Veganlegg

Prosjekt Byggherre Type Verdi
Fv.659 Remetunnelene - Teknisk oppgradering Møre og Romsdal fylkeskommune Veganlegg ca. 86 mill
E136 Breivika - Lerstad, Delstrekning: Forberedende entreprise Lerstad Statens vegvesen Veganlegg 16,9 mill
Statnett - Salten Adkomstvei og stasjonsvei Statnett Veganlegg 100 mill
Opprusting sæbønesvegen Ørsta kommune Veganlegg 3,6 mill
Svendsengarden Ørsta Kommune Veganlegg 6 mill
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen Veganlegg 20,9 mill
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune Veganlegg 10,8 mill
Botnavegen Volda Kommune Veganlegg 14,7 mill
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal kommune Veganlegg ca 16,3 mill
Sunnfjord Næringspark Førde Kommune Veganlegg ca. 36 mill
Øvre Mo Ørsta Kommune Veganlegg 2,9 mill
Melsgjerdet næringsområde Ørsta kommune Veganlegg 26,8 mill
E39 Ekset gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Veganlegg 22,5 mill
Fv 615 Reddasvora - Hyen Statens Vegvesen Veganlegg 6,3 mill mill
Garneskrysset Statens Vegvesen Veganlegg 20 mill
E 39 Kvivstunnelen Statens Vegvesen Veganlegg 65 mill
E39 Kvivsvegen Statens Vegvesen Veganlegg 34 mill
Rv15 Lid- Rysst, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Veganlegg 6 mill
E39 Løvikneset- Årset Statens Vegvesen Veganlegg 100 mill
Veg Otterdal Statens Vegvesen Veganlegg 20 mill
Veg Fardal - Mannsverk Statnett Veganlegg 109 mill
Bremangersambandet - Kolset Bortnen Statens Vegvesen Veganlegg 75 mill