Tunnel

Prosjekt Byggherre Type Verdi
Fv. 704 Tanem - Tulluan, driving av tunnel Trøndelag fylkeskommune Tunnel 86 mill
Fv.659 Remetunnelene - Teknisk oppgradering Møre og Romsdal fylkeskommune Veganlegg ca. 86 mill
Strossing nisjer 2021, Parsell: Rv.5 Naustdalstunnelen, Rv.5 Fjærlandstunnelen og Rv.13 Storehaugtunnelen Statens vegvesen, drift og vedlikehold Tunnel 35 mill
Statkraft - Bjerka vannvei Statkraft Tunnel 56,9 mill
E39 Rotsethorntunnelen Statens Vegvesen Tunnel 32 mill
Dam Strandevatn E-CO Energi AS Dam ca. 80 mill
rv. 5 Loftesnesbrui Statens Vegvesen Tunnel 319 mill
E6 Vinstra - Sjoa Statens Vegvesen Tunnel ca. 1600 mill
Frydbergtunnelen / Kalvatntunnelen/ Damfosstunelen Statens Vegvesen Tunnel 70 mill
Fv60 Røyr - Hellesylt Statens Vegvesen Tunnel 38 mill
Dalsfjordsambandet Statens Vegvesen Tunnel 64 mill
E16 Borlaug - Smedalsosen Statens Vegvesen Tunnel 109 mill