Kraftverk

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
Dam Strandevatn E-CO Energi AS K.A. Aurstad AS 75,3 mill. 2019
Statnett Ørskog - Fardal rehabilitering Statnett K.A. Aurstad AS 28,3 mill. 2017
Dammer Breisete Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca. 9,5 mill. 2017
Statnett Sogndal - opprydding Statnett K.A. Aurstad AS 21,5 mill. 2016
Dam Refsdal Statskraft Statskraft 35 mill. 2011
Veg og Trafotomt Ålfoten, Sogn og Fjordane Statnett K.A. Aurstad AS 162 mill. 2014
Dambygging SFE/BKK Veidekke ASA 19 mill. 2008
Engeset Kraftverk Engeset kraft AS K.A. Aurstad AS 17 mill. 2006
Trandal Kraftverk Tussa Energi AS K.A. Aurstad AS 15 mill. 2005
Riksheimdalen Kraftverk Sykkylven Energi NTE AS 14 mill. 2004
Vedeld Kraftverk Tussa AS K.A. Aurstad AS 2 mill. 2003