Kraftverk

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
Dam Strandevatn E-CO Energi AS Aurstad Tunnel AS 75,3 mill. 2019
Statnett Ørskog - Fardal rehabilitering Statnett Aurstad 28,3 mill. 2017
Dammer Breisete Sogndal kommune Aurstad ca. 9,5 mill. 2017
Statnett Sogndal - opprydding Statnett Aurstad 21,5 mill. 2016
Dam Refsdal Statskraft Statskraft 35 mill. 2011
Veg og Trafotomt Ålfoten, Sogn og Fjordane Statnett Aurstad 162 mill. 2014
Dambygging SFE/BKK Veidekke ASA 19 mill. 2008
Engeset Kraftverk Engeset kraft AS Aurstad 17 mill. 2006