Industrianlegg

Prosjekt Byggherre Type Verdi
Utdypning Gjøsundet fiskerihavn Giske kommune Industrianlegg 80 mill
VØR Miljøpark Melsgjerdet Volda/ Ørsta Reinhaldsverk Kommunalteknisk 90 mill
Mowi - Tomtearbeid Haukå Mowi Industrianlegg 5,9 mill
Volda Camps Arena Volda Campus Arena Industrianlegg 19,5 mill
Mowi Ytre Standal Mowi Industrianlegg 8 mill
Sunnfjord Næringspark Førde Kommune Veganlegg ca. 36 mill