Referanser

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
Volda Campus Arena Volda Campus Arena Betongmast 19,5 mill.
Løvland Byggefelt Hornindal kommune Aurstad Tunnel AS 20,6 mill. Oktober 2019
Dam Holevatn Stryn kommune Aurstad Tunnel AS 27,6 mill. Oktober 2019
Knusing Steinsvik Olvine Steinsvik Olvine AS Aurstad Tunnel AS 2,5 mill. Oktober 2019
Knusing Repparfjord Wegeland AS Aurstad Tunnel AS 14 mill. Mars 2020
Knusing DC Halsvik DC Halsvik Aurstad Tunnel AS 10 mill. Oktober 2019
Knusing Nordfjord skifer Aurstad Tunnel AS 0,2 mill. Mars 2019
Rehabilitering Einnunakraftverk Eidsiva Vannkraft Aurstad Tunnel AS 30 mill. Juli 2019
Mowi Ytre Standal Mowi Aurstad Tunnel AS 8 mill. August 2019
Bremanger Quarry Bremnger Quarry Aurstad Tunnel AS 10 mill. Oktober 2019
E39 Rotsethorntunnelen Statens Vegvesen Aurstad Tunnel AS, BKK Enotek AS, Norsk Bergsikring AS 32 mill. 2019
Dam Strandevatn E-CO Energi AS Aurstad Tunnel AS 75,3 mill. 2019
Skredsikring Vallabøen Ørsta Kommune Aurstad Tunnel AS 22 mill. 2018
Svendsengarden Ørsta Kommune Aurstad 6 mill. 2018
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen Aurstad 20,9 mill. 2018
Fv 17 Liafjell - Olvikvatn Statens Vegvesen PNC Norge AS 74,5 mill. 2019
Store Lungegårdsvann Bybanen Utbygging NCC 18 mill. 2017
Brudd Jostein Sunde AS Jostein Sunde AS Aurstad 1 mill. 2017
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune Aurstad 10,8 mill. 2018
Botnavegen Volda Kommune Aurstad 14,7 mill. 2018
Stryn pukk AS - sprenging Stryn Pukk AS Aurstad ca 0,4 mill. 2017
Scan Aprima AS Strandgata, Ørsta 6150 Scan Aprima AS Aurstad 0,1 mill. 2017
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal, Sogndal 6856 Sogndal kommune Aurstad ca 16,3 mill. 2018
Hustomter Klepp Kleppevegen, Volda 6100 Privat Aurstad 2,7 mill. 2017
VTI Alliansen, Stadionparken VTI Fotball Aurstad 0,7 mill. 2017
Marine Harvest Marine Harvest Aurstad 1,2 mill. 2017
Elveforebygging Barstadvika, Barstadvika 6174 Barstadvik Elveeigarlag Aurstad 1,4 mill. 2017
Lerumtomta Sogndal, Sogndal 6856 Veidekke AS Aurstad ca. 2,4 mill. 2017
Ulvahaugen Øvre Sogndal, Sogndal 6856 Åsen & Øvrelid AS Aurstad ca 5,4 mill. 2017
Håmyrane Bustadfelt Raudmyrvegen, 6100 Volda Din Bolig AS Aurstad ca 55 mill. 2018
Sunnfjord Næringspark Moskog, Førde 6800 Førde Kommune Aurstad ca. 36 mill. 2017
Øvre Mo Mosmarkavegen, Ørsta 6150 Ørsta Kommune Aurstad 2,9 mill. 2017
Bjørdal industri Torvmyrane , Hovdebygda 6160 Bjørdal Industri Aurstad 2 mill mill. 2016
Melsgjerdet næringsområde Dalevegen, Ørsta 6150 Ørsta kommune Aurstad 26,8 mill. 2017
Statnett Ørskog - Fardal rehabilitering Statnett Aurstad 28,3 mill. 2017
E39 Ekset gang- og sykkelveg Moskogvegen, Volda 6100 Statens Vegvesen Aurstad 22,5 mill. 2017
Fv 615 Reddasvora - Hyen Statens Vegvesen Aurstad 6,3 mill mill. 2016
Dammer Breisete Sogndal kommune Aurstad ca. 9,5 mill. 2017
Statnett Sogndal - opprydding Statnett Aurstad 21,5 mill. 2016
E39 Svegatjønn - Rådal Rådal, Hordaland Statens Vegvesen Implenia Norge AS 125 mill. 2018
Hogaåsen bustadfelt Nordfjordeid, Sogn og Fjordane Eid kommune Aurstad 50 mill. 2017
rv. 5 Loftesnesbrui Loftesnes bru, Sogn og Fjordane 6856 Statens Vegvesen Aurstad/ Porr 319 mill. 2018
E6 Vinstra - Sjoa Vinstra, Oppland Statens Vegvesen Aurstad / Implenia ca. 1600 mill. 2016
Dam Refsdal Statskraft Statskraft 35 mill. 2011
Garneskrysset Statens Vegvesen Aurstad 20 mill. 2014
Bremangersambandet - Kolset Bortnen Bremanger, Sogn og Fjordane Statens Vegvesen Aurstad 75 mill. 2013
Veg Fardal - Mannsverk Statnett Statnett 109 mill. 2015
Veg Otterdal Statens Vegvesen Aurstad 20 mill. 2013
E39 Løvikneset- Årset Statens Vegvesen Aurstad 100 mill. 2013
Rv15 Lid- Rysst, Gang- og sykkelveg Statens Vegvesen Aurstad 6 mill. 2010
E39 Kvivsvegen Statens Vegvesen Aurstad 34 mill. 2010
Tysse Statens Vegvesen Impenia Norge AS 100 mill. 2014
E16 Borlaug - Smedalsosen Statens Vegvesen Mesta Entreprenør AS 109 mill. 2014
Dalsfjordsambandet Statens Vegvesen NCC 64 mill. 2013
Fv60 Røyr - Hellesylt Statens Vegvesen Skanska 38 mill. 2012
E 39 Kvivstunnelen Statens Vegvesen Skanska 65 mill. 2011
Frydbergtunnelen / Kalvatntunnelen/ Damfosstunelen Statens Vegvesen Mesta Entreprenør 70 mill. 2011
Ålesund lufthamn Møre og Romsdal 6040 Avinor Aurstad 110 mill. 2013
Kristiansund Lufthavn Avinor Aurstad 55 mill. 2012
Sandane Lufthamn Avinor Aurstad 75 mill. 2011
Veg og Trafotomt Ålfoten, Sogn og Fjordane Statnett Aurstad 162 mill. 2014
Dambygging SFE/BKK Veidekke ASA 19 mill. 2008
Engeset Kraftverk Engeset kraft AS Aurstad 17 mill. 2006
Øvre Mo II Ørsta Kommune Aurstad 12,5 mill. 2014
Øvre Mo I Ørsta Kommune Aurstad 10 mill. 2009