Aktive prosjekt

Prosjekt Byggherre Type Verdi
Utdypning Gjøsundet fiskerihavn Giske kommune Industrianlegg 80 mill
Strossing nisjer 2021, Parsell: Rv.5 Naustdalstunnelen, Rv.5 Fjærlandstunnelen og Rv.13 Storehaugtunnelen Statens vegvesen, drift og vedlikehold Tunnel 35 mill
VØR Miljøpark Melsgjerdet Volda/ Ørsta Reinhaldsverk Kommunalteknisk 90 mill
Statkraft - Bjerka vannvei Statkraft Tunnel 56,9 mill
Statnett - Salten Adkomstvei og stasjonsvei Statnett Veganlegg 100 mill
Opprusting sæbønesvegen Ørsta kommune Veganlegg 3,6 mill
Mowi - Tomtearbeid Haukå Mowi Industrianlegg 5,9 mill
Volda Camps Arena Volda Campus Arena Industrianlegg 19,5 mill
Løvland Byggefelt Hornindal kommune Kommunalteknisk 20,6 mill
Knusing Steinsvik Olivine Steinsvik Olvine AS Knusedrift 2,5 mill
Knusing DC Halsvik DC Halsvik Knusedrift 33 mill
Bremanger Quarry Bremnger Quarry Knusedrift 20 mill
Dam Strandevatn E-CO Energi AS Dam ca. 80 mill