Aktive prosjekt

Prosjekt Stad Byggherre Hovudentreprenør Verdi Utførelse
E39 Rotsethorntunnelen Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS, BKK Enotek AS, Norsk Bergsikring AS 32 mill. 2019
Dam Strandevatn E-CO Energi AS K.A. Aurstad AS 75,3 mill. 2019
Skredsikring Vallabøen Ørsta Kommune K.A. Aurstad AS 22 mill. 2018
Svendsengarden Ørsta Kommune K.A.Aurstad AS 6 mill. 2018
FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 20,9 mill. 2018
E6 Soknedal Statens Vegvesen AF Gruppen 312,3 mill. 2020
Fv 17 Lia Fjell - Olvikvatn Statens Vegvesen PNC Norge AS 74,5 mill. 2019
Store Lungegårdsvann Bybanen Utbygging NCC 18 mill. 2017
Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune K.A. Aurstad AS 10,8 mill. 2018
Botnavegen Volda Kommune K.A. Aurstad AS 14,7 mill. 2018
Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal, Sogndal 6856 Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca 16,3 mill. 2018
Hustomter Klepp Kleppevegen, Volda 6100 Privat K.A. Aurstad AS 2,7 mill. 2017
Lerumtomta Sogndal, Sogndal 6856 Veidekke AS K.A. Aurstad AS ca. 2,4 mill. 2017
Ulvahaugen Øvre Sogndal, Sogndal 6856 Åsen & Øvrelid AS K.A. Aurstad AS ca 5,4 mill. 2017
Håmyrane Bustadfelt Raudmyrvegen, 6100 Volda Din Bolig AS K.A. Aurstad AS ca 55 mill. 2018
Sunnfjord Næringspark Moskog, Førde 6800 Førde Kommune K.A. Aurstad AS ca. 36 mill. 2017
Bjørdal industri Torvmyrane , Hovdebygda 6160 Bjørdal Industri K.A. Aurstad AS 2 mill mill. 2016
Melsgjerdet næringsområde Dalevegen, Ørsta 6150 Ørsta kommune K.A. Aurstad AS 26,8 mill. 2017
E39 Ekset gang- og sykkelveg Moskogvegen, Volda 6100 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 22,5 mill. 2017
Dammer Breisete Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca. 9,5 mill. 2017
E39 Svegatjønn - Rådal Rådal, Hordaland Statens Vegvesen Implenia Norge AS 125 mill. 2018
rv. 5 Loftesnesbrui Loftesnes bru, Sogn og Fjordane 6856 Statens Vegvesen Aurstad/ Porr 319 mill. 2018