Pressemeldingar

Tildeling av oppdrag E6 Biri-Otta, hovedentreprise H2 Vinstra – Sjoa

Publisert 11.12.2013


Statens vegvesen har tildelt arbeidsfelleskapet Implenia Norge AS/ K A Aurstad AS oppdraget med bygging av ny E6 mellom Vinstra- Sjoa.

Det er sett ein klagefrist på tildelinga fram til 23. desember kl 12.00.

K A Aurstad AS vil ikkje gje nærare uttale i saka før klagefristen er omme.

For K A Aurstad AS

Per Kristian Langlo