Aurstad i media

Stadig framdrift på nyebrua

Publisert 03.03.2016


Fem av 28 brupålar er no på plass for den nye Loftesnesbrui i Sogndal. Statens vegvesen melder at arbeidet går jamt framover.