Aurstad i media

Rv. 5 Loftesnesbrui

Publisert 29.05.2018


30. november 2017 ble det satt trafikk på den nye Loftesnesbrui i Sogndal, og med det fikk både bilistene og de myke trafikantene en helt ny opplevelse når de skal til og fra Sogndal sentrum østfra. Nå gjenstår bare noen mindre arbeider før hele prosjektet er ferdigstilt.