Aurstad i media

No har rivinga starta

Publisert 03.01.2018


Onsdag startar demonteringa av brubogen.

Rivinga inn mot landkaret på Loftesnessida er gjort, vekke er også den tidlegare undergangen mot Barsnes.

Lektaren med den store kranen som skal demontera brubogen er også på plass.

Det er store dimensjonar på utstyret som skal til for ei sikker og trygg riving.

På midten

Onsdag skal ta ned det første stykket av den gamle brubogen og dei startar på midten og jobbar seg utover til kvar side.

Planen er at den gamle brua skal vere nedmontert til jul. 

Torsdag 30.november vart det sett trafikk på nye Loftesnesbrui. 

Arbeidet med rivinga vil ikkje påverka trafikken på den nye brua.

For å lese artikkelen, trykk på linken: http://www.sognavis.no/no-har-...