Aurstad i media

Nær doblet resultat på ett år

Publisert 14.03.2014


<p>Entreprenøren K.A. Aurstad AS økte resultatet før skatt fra 26 mill. kroner i 2012 til 50 mill. kroner i 2013.</p> <p>  <p>  <p>  <p>  <p> </p> </p> </p> </p> </p>