Aurstad i media

Leverte 10 nye Volvo anleggsbiler skreddersydd for tunnelkjøring: Klare til innsats!

Publisert 08.04.2014


<p>08.04.2014 - Trucknor Sogn og Fjordane AS i Sandane leverte nylig 10 nye FH16 750 til K.A. Aurstad AS. Bilene skal brukes til anleggs- og veiarbeid primært på nordvestlandet og i østlandsområdet. Bilene er konstruert for å kunne jobbe i tunneler med nok kraft til de tyngste lassene i utfordrende bakker. Bilene går ofte i 12-timersskift fra tunnelen til dumpingplassen, som noen ganger er milevis unna.</p>