Aurstad i media

KA Aurstad får Ekset-kontrakten

Publisert 18.08.2016


Statens vegvesen har inngått kontrakt med K.A. Aurstad AS om bygging av undergang og gang- og sykkelveg på E39 forbi Ekset.