Aurstad i media

K.A. Aurstad fikk IA-pris

Publisert 11.01.2014


<p>Hedret for å legge arbeidet til rette for ansatte med helseutfordringer.</p> <p>  <p>  <p>  <p>  <p> </p> </p> </p> </p> </p>