Aurstad i media

I rute på Garnes

Publisert 20.02.2014


<p>Manglande vintervêr er ein fordel, men har ikkje spart så mykje tid under arbeidet med Garneskrysset.</p>