Aurstad i media

Godt år for K.A. Aurstad

Publisert 13.03.2014


<p>Rekneskapen for 2013 viser at omsetnaden i firmaet K.A. Aurstad auka frå 403 millionar kroner i 2012 til 520 millionar kroner i 2013.</p>