Aurstad i media

Gigantslepet i rute

Publisert 08.06.2015


<p>Greie forhold då den 200 tonn tunge transformatoren la ut på turen til Hagafjellet.</p>