Aurstad i media

Fabrikk vart brakkelandsby

Publisert 22.04.2014


<p>Nå er det liv og røre på sponplatefabrikken i Kvam igjen. Brakkelandsbyen til E6- utbyggjaren sørgjer for det.</p>