Aurstad i media

E6 Frya-Sjoa kåret til Årets Anlegg 2016

Publisert 29.03.2017


Artikkel bygg.no:

E6 Frya-Sjoa ble onsdag kveld kåret til Årets Anlegg 2016.

Kåringen fant sted under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

17. desember 2016 åpnet Statens vegvesen hele 33 kilometer ny vei i det som har vært den største veiutbyggingen i Norge de siste årene. Den nye veien vil gi trafikantene et helt nytt blikk på Gudbrandsdalen.

Prosjektet har vært delt i to hovedentrepriser som begge var Norges største rene veikontrakter da de ble signert. AF Anlegg har vært hovedentreprenør for den 18 kilometer lange strekningen Frya-Vinstra, mens arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad har bygd den 15 kilometer lange Vinstra-Sjoa på vegne av byggherre Statens vegvesen. Hver av kontraktene har bestått av bygging av en lang tunnel, en stor bru og cirka 30 små og store konstruksjoner.

Hele prosjektet E6 Frya-Sjoa har hatt en kostnadsramme på 6,7 milliarder kroner og prosjektet blir levert innenfor kostnadsrammen. For trafikantene betyr dette en innspart reisetid gjennom Gudbrandsdalen på 12 minutter, omregnet i årsverk er det en innsparing på 2-300 årsverk i ren reisetid. Ikke minst vil den nye veien vil bety mye for trafikksikkerheten og for de som bor langs E6 ved at veien nå legges utenom tettstedene,

Det har vært gjennomført et svært godt HMS-arbeid i hele prosjektet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene. Resultatet er blitt en miljøtilpasset, trafikksikker og vakker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt.»

– Det var flere gode kandidater til å vinne prisen Årets Anlegg i 2016 og det var ikke enkelt å kåre vinneren. Utfra en helhetsvurdering konkluderte juryen med at E6-prosjektet er en verdig vinner, sier juryleder Arne Skjelle.

Jurylederen peker på at prisen Årets Anlegg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

– Dette omfatter blant annet god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø, innovasjon og ikke minst samarbeid mellom aktørene i gjennomføringen og kvaliteten på totalproduktet, sier Skjelle.

Fakta om prosjektet: Byggherre: Statens vegvesen Region øst Entreprenør: AF Gruppen Norge AS og E6 Implenia Aurstad ANS Konsulent/rådgivere: Rambøll AS, Plan Arkitekter AS, L2 Arkitekter AS, Multiconsult AS, Johs Holt AS og ÅF Engineering AS

De øvrige nominerte i klassen var Gaularfjellet – Utsikten og Nedre Røssåga kraftverk.

Juryen består av Arne Skjelle (juryleder) (direktør BNL), Kari Sandberg (adm. direktør i EBA), Morten Lie (direktør DiBK), Kjersti Folvik (daglig leder NBGC), Bjørn Erik Selnes (direktør Statens vegvesen),

Heidi berg (Trimble), Harald Martin Gjøvaag (Selvaag Bolig) og Arve Brekkhus (sjefredaktør Byggeindustrien/bygg.no). Lene Eikefjord er prosjektleder for konkurransen og juryens koordinator. 

http://www.bygg.no/article/130...