Lorem

Næringskonferansen Søre Sunnmøre

Publisert 12.03.2014


<p>Kjell Arne Aurstad skal den 20. mars fortelje om bedrifta sin veg frå å vere ei lita lokal bedrift til posisjonen firmaet har i dag.  </p>
<p>Viss dette er noko interessant for dykk gå til: <a href="http://www.nkonferansen.no">www.nkonferansen.no</a> for å melde deg på.</p>