Veghøvlar

Namn Modell Tonn Utsleppsklasse Internnr.
Cat 140M     6X6       med GPS/Totalstasjon 2008 Steg 3B