Prosjektleiing/ Anleggsleiing

Morten Reindal

Prosjektleiar/ Prosjekteringsleiar

mr@aurstad.no

926 86 393

Kåre Dahle

Prosjektleiar

kaare@aurstad.no

941 46 688

Edvard Solheim

Prosjektleiar

edvard@aurstad.no

928 36 048

Jarle Støyle

Prosjektleiar

js@aurstad.no

480 37 803

Christian Longva Otterlei

Anleggsleiar

clo@aurstad.no

982 22 274

Ove Kjell Nes

Anleggsleiar/ Sikkerheitsrådgjevar

okn@aurstad.no

974 22 499

Kjetil Årøen

Prosjektleiar

kjetil@aurstad.no

481 43 743

Rune Tøsse

Anleggsleiar

rune@aurstad.no

971 48 597

Bjørn Tore Årevik

Anleggsleiar

bta@aurstad.no

405 50 229

Roger Sandven

Anleggsleiar

roger@aurstad.no

466 23 977