Prosjektadministrasjon

Ine Charlotte Berentsen

Prosjektadministrator

ine-charlotte@aurstad.no

483 40 806

Pål Are Vadstein

Prosjektleiar

pal.are.vadstein@aurstad.no

907 15 765

Øystein Eltervaag

Prosjektleiar

oystein.eltervaag@aurstad.no

922 83 830

Rudi Talberg Samseth

Anleggsleiar

rts@aurstad.no

974 25 663

Øystein Tytingvåg

Prosjektleiar

oyt@aurstad.no

977 25 821

Richard Stokke Øyre

Prosjektleiar

richard@aurstad.no

469 44 545

Per Olav Myhre

Geomatikar

pom@aurstad.no

958 34 301

Christian Longva Otterlei

Prosjektleiar

clo@aurstad.no

982 22 274

Per Helge Moe

Anleggsformann

phm@aurstad.no

982 22 265

Stian N. Rørstad

Geomatikar/ Anleggsleiar

stian@aurstad.no

909 85 582

Randulf Reite

Anleggsformann

randulf@aurstad.no

911 85 299