Avdelingsleiarar

Ove G. Hjelle

Avd.leiar steinmateriale

hjelle@aurstad.no

452 63 032

Edvin Dale

Avd. leiar geomatikk

edvin@aurstad.no

928 36 047

Otto Mundal

Avd. leiar service/ verkstad

otto@aurstad.no

901 24 925

Morten Pedersen

Avd. leiar VA/ Park og miljø

mp@aurstad.no

93 09 29 51

Stig Vadstein

Avd. leiar spesialtransport

stig@aurstad.no

928 36 046