Administrasjon

Ove G. Hjelle

Maskinansvarleg

hjelle@aurstad.no

452 63 032

Torunn Melle

Løn- og personalsjef

torunn@aurstad.no

965 13 950

Edvin Dale

Fagansvarleg og geomatikk

edvin@aurstad.no

928 36 047

Morten Reindal

KHMS/ Prosjekteringsleiar

mr@aurstad.no

926 86 393

Mariann H. Aurstad

KHMS-medarbeidar

mha@aurstad.no

405 52 855

Randi H. Aurstad

Adm. medarbeidar

rha@aurstad.no

905 64 133