KS

Aurstad har som mål å levere produkt og tenester i samsvar med kundane sine krav og interne rutinar. Aurstad skal alltid levere godt utført arbeid slik at oppdragsgivarane er nøgde med innsatsen vår og føretrekker oss neste gong. Vi vil vere den føretrekte part for samarbeidspartnarane, og medarbeidarane våre.

Dette oppnår vi gjennom

  • god planlegging
  • å gjere jobben rett fyrste gong
  • å ha motiverte og dyktige medarbeidarar