Styret

Styremedlemar i K.A. Aurstad AS er:

Kjell Arne Aurstad

Styreformann

mob: 90 64 13 55
e-post: kjell.arne@aurstad.no

Cato Aurstad

Styremedlem

mob. 90 64 12 50
e-post: cato@aurstad.no

Per Kristian Langlo

Styremedlem

mob: 90 75 81 85
e-post: per.kristian@aurstad.no

Petter Espe

Styremedlem

mob. 95 19 51 59
e-post: petter@aurstad.no

Oddvin Arne Breiteig

Styremedlem