Aurstad i media

Slik helsar dei påsketuristane

Publisert 17.04.2017


Slik helsar maskin-entrepenør K. A. Aurstad påskegjestane på det nye næringsområdet på Moskog i Førde.