Ytre miljø

Kva gjer vi for å ivareta det ytre miljøet på ein god måte?

På kvart prosjekt vert det laga ein HMS-plan som også inkluderer ein plan for ytre miljø, dette inkluderer ein miljøoppfølgingsplan (MOP).

Vedrørande det ytre miljø vil selskapet så langt det er mogleg sørge for at det ikkje oppstår ulukker og skadar i nærmiljøet, og at spesialavfallsprodukt som spillolje, batteri og dekk vert tatt hand om på forskriftsmessig måte.

  • Bruk av lavsvoveldiesel
  • Oppdaterte bilar og maskinpark med motorar som er bygde for å redusere dieselforbruk
  • Fokus på bruk av utstyr som reduserer dieselforbruk
  • Fokus på gode anleggsvegar, for redusert dieselforbruk og slitasje på bilar og maskiner.
  • Absorbentpakkar i alle lastebilar og maskiner